Välkommen till Städarna Academy!

Nedan hittar du allt du behöver för att genomföra de olika stegen i Städarna Academy. För tillfället finns enbart Grundutbildningen tillgänglig men fler utbildningar kommer under 2018. 


Grundutbildningen

Denna utbildning ska alla medarbetare genomgå innan man jobbar sin första dag ute på fält. Den innehåller allt från kemikaliekännedom till hur man hittar information om ansökan om ledighet. Lycka till! 

Följ stegen nedan för att genomgå grundutbildningen. 


1 - Handboken för Medarbetare

  • Du hittar handboken längst ner på Städarnas hemsida eller direkt på www.stadarna.se/medarbetarsida.

  • Besök sidan och klicka upp Handboken.

  • Lösenordet till sidan får du av din arbetsledare.

I handboken hittar du svaren på de flesta frågor och det är den du först går till om du har en fråga. Hittar du inte svaret kan du självklart fråga din arbetsledare, teamledare eller kollega. 

Öppna och bläddra runt i Handboken för att lära dig vilken information du hittar i den. Du kommer behöva Handboken för att klara provet. :) 


2. Kolla på utbildningsfilmen för grundutbildningen

Filmen innehåller övergripande information om kemikalier, arbetsmetoder, städtips och mycket mer. 

 

3. Städarna Grundutbildning - Examensprov

Nu är det dags att skriva prov på det du har lärt dig genom att läsa Handboken och titta på Utbildningsfilmen.

Du får självklart använda Handboken och filmen när du svarar på frågorna. När du är klar meddelar du din arbetsledare som rättar provet.

Lycka till! 


4. Diplom

När provet är avklarat skriver din Arbetsledare ut ett snyggt diplom som är ditt bevis att du har genomgått och klarar Städarna - Academy - Grundutbildning.

Du har nu rätt verktyg för att gå med en Mentor ute i verksamheten.  

Info till Arbetsledaren:

  • Diplomet hittar du på Drive

  • Gå in på Drive och klicka på "Skapa"

  • Välj "Nytt" --> "Google Dokument" --> "Mall"

  • Välj "Diplom Städarna Academy Grundutbildning"

diplom.jpg

Bonusmaterial - Utbildning som textversion

Alla är vi olika och därför finns det även möjlighet att ta till sig av del 2 som textversion. Supersmidigt om man vill ladda ner och översätta till annat språk än Svenska.

Klicka här för att komma till textversion!


Skicka in ditt egna förslag på provfråga   Vill du vara med och bidra genom att skriva egna frågor? Använder vi din fråga så får du en biobiljett som tack för hjälpen!

Skicka in ditt egna förslag på provfråga

Vill du vara med och bidra genom att skriva egna frågor? Använder vi din fråga så får du en biobiljett som tack för hjälpen!


Utbildning under utveckling

Materialet nedan är under utveckling och kommer lanseras under 2018. 

Gör ett Quiz  Det ska vara roligt att lära sig! Testa vårt Quiz och se hur du klarar dig :) (Lanseras under början av 2018)

Gör ett Quiz
Det ska vara roligt att lära sig! Testa vårt Quiz och se hur du klarar dig :) (Lanseras under början av 2018)