Whistleblower - Tips om misstänkta oegentligheter

Om du misstänker att det finns oegentligheter inom någon av Städarnas verksamheter kan du göra ett anonymt tips via vår whistleblower-funktion.

Misstankarna kan gälla korruption, mutor, jäv, oetiska händelser eller liknande där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv.

Whistleblower-funktionen är till för alla som vill lämna ett tips.

Lämna ett tips

För att tipset ska kunna hanteras på ett bra sätt bör det innehålla:

  • Vilket fel som misstänks ha begåtts.

  • Vem som misstänks ha varit delaktig.

  • Vilka verksamheter som är berörda.

  • Dokumentation eller andra uppgifter som skulle kunna underlätta fortsatt utredning.

Vad ska inte skickas in?

  • Vanliga frågor kring lön, anställningar, semester m.m.

  • Ärenden som kan lösas direkt med din närmaste ledare, HR-chef eller fackliga organisation

Anonymitet

Du behöver inte lämna namn eller personuppgifter. Vi spårar inte heller IP-nummer för dessa tips. Givetvis så är det ok att skriva ditt namn om du vill.

Så här lämnar du tipset

Du lämnar ditt tips via formuläret nedan och ifall du vill skicka epost så rekommenderar vi att du använder dig av en nyskapad epostadress om du vill vara anonym. Skicka då till whistleblower@stadarna.se

Vad händer efter du lämnat tipset?

En gång per månad går koncernledningsgruppen igenom ev. inkomna tips och startar en internutredning för att gå till botten med ärendet.

Då tipset är anonymt kommer du inte få någon bekräftelse eller återkoppling på ditt ärende(om du inte har lämnat dina uppgifter i tipset).

100 procent trygg.png

Varför finns denna funktion?

Städarna Sverige AB ska vara en hållbar och trygg arbetsplats som värnar om att lagar och regler respekteras och följs. Är det någon medarbetare eller ledare som ej delar denna värdering och agerar i strid med Städarnas Värdegrund så är det av största vikt för att ev. oegentligheter kommer till ytan och hanteras skyndsamt.

Detta verktyg är ett komplement och ska inte ersätta ett öppet samtalsklimat på arbetsplatserna. I första hand ska man alltid vända sig till sin närmsta ledare.


Kontaktuppgifter vid frågor:


Satu Holmqvist
HR-Chef
satu@stadarna.se

Lukaz Berg
Vice VD
lukaz@stadarna.se

Tjoffe Sjögren
Koncernchef
tjoffe@stadarna.se